Våre prosjekter

FORSKNINGSDAGENE
kveldsarrangement for unge voksne
i samarbeid med Norges forskningsråd

KURS I VITENSKAPSFORMIDLING
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

FORMIDLING OG VITENSKAPSJOURNALISTIKK
for doktorgradstipendiater
ved Institutt fot Biovitenskap, Universitetet i Oslo

WORKSHOP: INFO GRAPHIC IN SCIENCE
ved Institutt fot Biovitenskap, Universitetet i Oslo

FORMIDLING OG VITENSKAPSJOURNALISTIKK
for bachelor- og masterstudenter 2014
ved Institutt fot Biovitenskap, Universitetet i Oslo

VITENSKAPSFORMIDLING
forskningskommunikasjon og vitenskapsjournalistikk 2013
ved Institutt fot Biovitenskap, Universitetet i Oslo

VITENSKAPSKOMMUNIKASJON
for elever på videregående skole