Bloggarkiv: Norith Eckbo

Om Norith Eckbo

Norith er leder av Tau, og utdannet biolog og journalist. Hun har tidligere vært naturvitenskapsredaktør i studenttidsskriftet Argument og realfagsredaktør i Masterbloggen. Utenom Tau jobber hun som miljøovervåker i Miljødirektoratet og naturvitenskapsredaktør i Tidsskriftet Fram. I tillegg holder hun foredrag om forskningsformidling og skrivekurs. I Tau er Norith prosjektleder for MNKOM-emnet ved UiO, og brenner for at kunnskapen som forskningen produserer skal brukes i samfunnet, at formidling skal bli en naturlig del av forskningsprosessen, at journalister må kunne vitenskapelig metode og statistikk, at vi ikke må glemme det vakre i vitenskapen, og at kunst og forskning må møtes oftere.