Bloggarkiv: Marit Simonsen

Om Marit Simonsen

Marit M. Simonsen har bakgrunn fra både samfunnsfag og biologi, og har i mange år vært aktiv i vitenskapsformidling gjennom sitt frivillige arbeid med foreningen Skepsis. Hun er opptatt av vitenskapelig allmenndannelse, forskningsetikk, kritisk tenkning, og å fylle igjen avgrunnen mellom de to kulturer.