Bloggarkiv: Elise Lund

Om Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Forskningsdagene 2014

 

I samarbeid med Norges Forskningsråd har vi planlagt arrangement for unge voksne under Forskningsdagene i Oslo.

kvelds

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Kurs i vitenskapsformidling for forskere ved NMBU

Å formidle handler om å bringe liv til kunnskap. Det handler om å  gjøre forskning aktuelt, engasjerende og tilgjengelig. Ofte skjer formidling av forskningsresultater når forskeren er ferdig. Vi mener at formidling er noe som skal skje underveis, at en blir en bedre forsker av å kunne formidle, og at vi trenger mer tverrfaglig kreativitet inn i forskningsprosessen. Sammen med UMB ønsker Tau å sette opp et kurs i vitenskapsformidling for forskere sommer/høst 2014. Kurset består av to deler: 1. Forskeren som premissleverandør i samfunnet og 2. Formidling som en del av forskningsprosessen.

Formidling av forskning er viktig for å sikre at forskningsresultater blir delt og brukt, at skattebetalerne nyter godt av forskningens resultater, at kunnskapsgrunnlaget bak politiske beslutninger er best mulig, og at samfunnet opprettholder og styrker sitt engasjement for forskning. Når vi formidler konkretiserer vi kunnskap, vi bruker den i en kontekst av annen viten, og vi er synlige for både andre forskere og offentligheten.

Hensikten med del en er å øke formidlingskompetansen og gjøre formidling til en del av forskningsprosessen til fremtidens forskere. Kurset har derfor som mål å gi:

 • En innføring i sjangerlandskapet i den offentlige debattene for å diskutere og synliggjøre forskerens rolle som premissleverandør i samfunnsdebatten

 • Skrivetrening med spesielt fokus på popularisering, kreativ skriving, retorikk, sjangerlære, problematisering og konkretisering (ingress) når forskeren skriver selv, og intervjutrening (radio, tv, tekst) når forskeren er kilden i en sak

 • En økt forståelse av hvordan media fungerer og journalister tenker, hvordan samarbeide godt med media, hvordan bruke media til å formidle sine resultater eller sette dagsorden for en samfunnsdebatt, og hvordan bli en drivkraft i mediasak og ikke kun et “ekspert-sitat”

Kursdel to har som hensikt å synliggjøre hvordan formidlingskreativitet kan brukes som en del av forskningsprosessen, og har som mål å gi økt kompetanse på:

 • Hvordan visualisere forskningsresultater, datasett og statistikk

 • Hvordan holde muntlige presentasjoner og lage forskningsposter

 • Hvordan bruke design og kunst i forskningsprosessen

 • Hvordan kommunisere usikkerhet og risiko ved et forskningsresultat eller vitenskapelig sammenstilling

 • Hvordan bruke blogg som formidlingsformat i forskningshverdagen

Kontaktpersoner: Norith Eckbo og Elise Lund

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Vitenskapskommunikasjon i videregående skole

Norge har alt for få vitenskapsjournalister og alt for få forskere som er aktive formidlere. For å gjøre noe med dette må man inspirere ungdom slik at de søker seg inn på journalisthøgskoler med et allerede nysgjerrig sinn, kritisk blikk og med et hjerte som brenner for vitenskap. Ungdom som vurderer å bli realister bør også forstå viktigheten av å formidle. Ungdom som er glad i å skrive, skriver sjeldent om vitenskap i norsktimene. Det håper vi å gjøre noe med på Elvebakken Videregående Skole hvor det nå jobbes med å få godkjent et nytt programfag i vitenskapskommunikasjon.

Kontaktperson: Elida Sandneseng  (Lektor i realfag ved Elvebakken VGS)

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Formidling og vitenskapsjournalistikk 2014

Også denne våren holdes kurset MNKOM3000/4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk ved Universitetet i Oslo. MNKOM er fullbooket og 32 studenter vil gjennom hele semesteret fordype seg i ulike sjangere, opprette egen blogg, skrive kronikker og essays, og  holde egne miniforedrag.

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

MNKOM9000

Formidling og vitenskapsjournalistikk for doktorgradstipendiater

Semesteremne Ved Universitetet i Oslo, høsten 2014

Stipendiatene får en innføring i sjangerlandskapet i det offentlige rom og forskerens roller i samfunnet. I emnet lærer de å formidle til ulike målgrupper via sjangre som blogg og sosiale medier, kronikk, essay og debatt, bok, populærvitenskapelige artikler, pressemelding, foredrag og poster. Emnet gir økt forståelse for hvordan journalister tenker og hvordan akademia kan samarbeide godt med mediene. De vil også lære å diskutere forskningens usikkerhet, forbedringer og implikasjoner. Etter å ha fullført dette emnet vil stipendiatene:

 • Vite hvilken rolle de som forsker har og kan ha i samfunnet
 • Kjenne til ulike sjangre for å nå ut med et budskap, og kunne nå ut gjennom ulike medier med din faglige kompetanse
 • Vite hvordan de kan håndtere og samarbeide med presse
 • Kunne holde tilgjengelige foredrag, både innenfor og utenfor ditt eget fagmiljø
 • Kunne fremstille forskningsresultater grafisk
 • Være i stand til å overføre formidlingskompetansen mellom ulike sjangre; fra kronikk til vitenskapelige publikasjoner

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Workshop: Info graphics in science

Need help with your posters, graphs or big data sets? Registration deadline: Thursday 6 March. 

Time and place: Mar 11, 2014 09:00 AM - 03:30 PM, Blindern

Visualisation of scientific data has long been considered an important and powerful tool. Using the power of the eye to detect patterns and trends is an established scientific practice, helpful in both analysis and dissemination of research data. Increasingly, scientists must also be able to communicate their findings to those in other disciplines, or non-expert audiences.

CEES and the think tank Tau invite researchers and students involved in research projects to a one-day workshop on the use of visualisation and info graphics in scientific processes and communication of scientific results. During the workshop you will make a draft for a poster that will later be included in a poster session/exhibition. The workshop is free of charge.

Will Stahl-Timmins (PhD, info graphics), Angela Morelli (MA, information design) and Kathrine Frøslie (PhD, statistics, co-author of the book “Tall forteller”) will guide you through the workshop and give advice from both a statistical and graphic design point of view.

This workshop is open for everybody involved in a research project. All participants musthand in a short description (max 300 words) of their research project. NB: This has to be written (or copy-pasted) into the the registration form, so think this through before you start registering.

 

For registration visit:

http://www.mn.uio.no/cees/english/research/news/events/research/others/2014/info-graphics.html

 

 

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.

Tau

DSC_0267

Tau er en tenketank for nye ideer innen forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk. Samfunnet trenger forskere som vet hvordan de skal nå ut til befolkningen, politikere og beslutningstakere med sine resultater via media. Og journalister som kan skille dårlige vitenskapelige kilder fra gode.

Vi jobber for et opplyst samfunn med kritisk vitenskapsjournalistikk. Og fine grafer.

About Elise Lund

MASTER I MUSEUMSFORMIDLING Elise har en mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev om zoologiske utstillinger på naturhistoriske museer. MAT- OG JORDBRUKSFORSKNING Elise jobber til daglig med prosjekter omkring norsk jordbruk og formidling av forskning på mat og jordbruk. Hun driver bl.a. KORE - database for forskning på mat og jordbruk. SKRIBENT OG REDAKTØR Elise er tidligere redaktør for naturvitenskapseksjonen i tidsskriftet Argument og medredaktør i tidsskriftet Herba. SEMINARUNDERVISER I FORSKNINGSFORMIDLING Elise er også seminarunderviser i forskningsformidlingsfagene ved Universitetet i Oslo. I Tau er Elise opptatt av å kombinere humaniora og naturvitenskap i formidling av forskning.