MNKOM9000

av .

Formidling og vitenskapsjournalistikk for doktorgradstipendiater

Semesteremne Ved Universitetet i Oslo, høsten 2014

Stipendiatene får en innføring i sjangerlandskapet i det offentlige rom og forskerens roller i samfunnet. I emnet lærer de å formidle til ulike målgrupper via sjangre som blogg og sosiale medier, kronikk, essay og debatt, bok, populærvitenskapelige artikler, pressemelding, foredrag og poster. Emnet gir økt forståelse for hvordan journalister tenker og hvordan akademia kan samarbeide godt med mediene. De vil også lære å diskutere forskningens usikkerhet, forbedringer og implikasjoner. Etter å ha fullført dette emnet vil stipendiatene:

  • Vite hvilken rolle de som forsker har og kan ha i samfunnet
  • Kjenne til ulike sjangre for å nå ut med et budskap, og kunne nå ut gjennom ulike medier med din faglige kompetanse
  • Vite hvordan de kan håndtere og samarbeide med presse
  • Kunne holde tilgjengelige foredrag, både innenfor og utenfor ditt eget fagmiljø
  • Kunne fremstille forskningsresultater grafisk
  • Være i stand til å overføre formidlingskompetansen mellom ulike sjangre; fra kronikk til vitenskapelige publikasjoner