Om oss

Tau er en tenketank for nye ideer innen forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk, og springer ut av arbeidsgruppen bak Formidling og vitenskapsjournalistikk-emnet ved Universitetet i Oslo. I en tid der vi står fremfor menneskehetens største utfordringer noensinne – med folkevekst, globalisering, klimaendringer og tap av biomangfold – er det avgjørende at vi tar beslutninger på riktig kunnskapsgrunnlag. Da trenger vi flere og bedre premissleverandører. Samfunnet trenger forskere som vet hvordan de skal nå ut til befolkningen, politikere og beslutningstakere med sine resultater via media. Og journalister som kan skille dårlige vitenskapelige kilder fra gode.

Vi jobber for et opplyst samfunn med kritisk vitenskapsjournalistikk. Og fine grafer.

Tau støttes av Fritt Ord.

Per i dag består Tau av 14 engasjerte medlemmer fra ulike leirer innen forskningsformidling:

Norith Eckbo (biolog, journalist, leder av Tau og prosjektleder for kurset), Marit Simonsen (tidl. leder av Skepsis, biolog og vitenskapsskribent i Morgenbladet), Henrik Svensen (geolog, forsker, blogger, forfatter og emneansvarlig for MNKOM3000/4000 på UiO), Ståle Wig (sosialantropolog, tidl. redaktør for studenttidsskriftet Argument, vitenskapsskribent, seminarleder på MNKOM3000/4000), Rebecca Bruu Carver (doktorgrad i forskningsformidling ved UiO, forskningskommunikatør ved Folkehelseinstituttet), Mali Hole Skogen (biolog, foredragsholder, kampanjeleder for Hold Norge Rent), Ola Tobias Hafslund (realfagslektor, masterstudent i biologi, vitenskapskribent) og blogger, Anders Krabberød (filosof, biolog, vitenskapsskribent), Reidar Muller (geolog, journalist, forfatter), Elise Lund (master i museumsformidling, vitenskapsskribent), Elida Sandneseng (biolog, realfagslærer og blogger), Kjetil Lysne Voje (biolog, forsker, vitenskapsformidler, tidl. medlem av Darwin-ekspedisjonen), Kristoffer Bergland (biolog, foredragsholder, Miljøambassadør for Miljøverndepartementet), Ellen Munden Paalgaard (biolog og journalist), og Roger Antonsen (forskningsformidler og forsker ved Universitetet i Oslo)